ΣΑΝΗ ΑΕ

Στοιχεία επιχείρησης

ΑΦΜ: 094027165ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 121549104000ΑΡ. M.A.E: 8214/62/Β/86/0049ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔραστηριότητα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 55, Θεσσαλονίκη T.Κ. 54250, Ελλάδα

Δημοσιεύσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις IFRS για την χρήση 2018
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις IFRS για την χρήση 2017
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις IFRS για την χρήση 2016
ΣΑΝΗ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 7/12/2015
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2014 (Σύμφωνα με απόφαση της ΤΓΣ της 20.07.2015)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2014 (Σύμφωνα με απόφαση της ΤΓΣ της 20.07.2015)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2014 (Σύμφωνα με απόφαση της ΤΓΣ της 20.07.2015).
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2014 (Σύμφωνα με απόφαση της ΤΓΣ της 20.07.2015)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2014
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2014
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2014
ΣΑΝΗ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 30/06/2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2013
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2013
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2013
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2013
ΣΑΝΗ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 27/06/2014
ΣΑΝΗ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 09/05/2014
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑΝΗ 2013
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2012
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΑΝΗ ΑΕ 2012

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Web2Go